PROJECT WZC LUCIA HAGA

Locatie: Breda
Woonzorgcentrum (32 PG-woningen + Plaza) op zorgcampus “Lucia Haga”
24 zorgappartementen (huur) op zorgcampus “Lucia Haga”

Locatie:
De Haga zorgcampus ligt aan de westzijde van Breda. De huidige zorcampus Haga is westelijk in de wijk Princenhage gelegen. De locatie is reeds sinds 1889 in gebruik als zorgcampus. In de decennia na de oorlog werd de locatie gefaseerd bebouwd met de huidige bebouwing. Het voormalige op locatie aanwezige Lucia-gesticht werd verzorgingshuis Lucia en ontwikkelde zich tot een uitgestrekt gebouwencomplex. Momenteel staat de huidige zorgcampus aan de vooravond van een grootschalige en een door HMV Invest BV geïnitieerde revitalisatie. De bouw van het nieuwe woonzorgcentrum vormt de eerste fase van deze moderniseringsronde.

Initiatief:
De vervangingsvraag van het op de zorgcampus aanwezige gedateerde zorgcentrum van Thebe alsmede het gewijzigde zorgbeleid van Thebe zijn directe aanleiding geweest om in een nauwe samenwerking tussen Thebe en HMV de zorgcampus volledig te revitaliseren. Thebe treedt enerzijds op als verkoper van de grond en anderzijds als huurder van het nieuwe zorgcentrum en zorgverlener voor de totaal 70 nieuw te realiseren zorgappartementen. Een nader te bepalen marktpartij treedt op als investeerder voor het nieuwe woonzorgcomplex en de 24 zorgappartementen welke eveneens in het complex zijn gelegen. HMV Invest BV treedt op als risicodragende partij en als concept/projectontwikkelaar & initiatiefnemer.