PROJECT LEIJVESTE

In Breda zuid, in de wijk De IJpelaar, op de locatie van een voormalige zorgcentrum van Thebe zijn in totaal 104 moderne zorgwoningen gerealiseerd. De zorgwoningen maken onderdeel uit van de zorgcampus van Thebe. Op de zorgcampus zijn o.a. aanwezig: Intramurale/PG-woningen, een luxueuze Plaza, diverse winkels en een gezondheidscentrum.

Initiatief:
De vervangingsvraag van het op de zorgcampus aanwezige gedateerde zorgcentrum van Thebe alsmede het gewijzigde zorgbeleid van Thebe zijn directe aanleiding geweest om in een nauwe samenwerking tussen Thebe en HMV de zorgcampus volledig te revitaliseren. Thebe treedt enerzijds op als verkoper van de grond en anderzijds als huurder van het nieuwe zorgcentrum en zorgverlener voor de totaal 104 nieuw te realiseren zorgappartementen.